Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

This is an example of a HTML caption with a link.
 

THỜI KHÓA BIỂU

Thứ năm - 09/05/2013 00:53
Thời khoá biểu này được áp dụng riêng cho điểm trường Phời đến hết năm học
 
  TRƯỜNG TH TẢ PHỜI THỜI KHÓA BIỂU
ĐIỂM TRƯỜNG: PHỜI Năm học: 2016 – 2017
      Thực hiện từ tuần 01 (Ngày 5/9/2016)
               
Lớp Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1 Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh-Hải Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán Đạo đức Tiếng Việt Toán
4 Toán TNXH Â.nhạc_Cương Toán Sinh hoạt lớp
           
Chiều 1 Toán (TC1) T.Anh-Hải Toán (TC2) Mĩ thuật Thủ công_Hằng
2 T.Việt (TC1) T.Việt (TC2) T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) Thể dục_Trang
3 KNS Luyện chữ KNS Toán (TC3) T.Việt (TC5)
           
2 Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Chính tả TLV
2 Toán Kể chuyện Toán Toán Thể dục_Trang
3 Tập đọc Chính tả LT & Câu Mĩ thuật Thủ công_Hằng
4 Tập đọc Đạo đức TN&XH T.Anh-Hải Toán
           
Chiều 1 T.Việt (TC1) T.Việt (TC2) Â.nhạc_Cương Tập viết Thể dục_Trang
2 Toán (TC1) T.Anh-Hải Toán (TC2) Toán (TC3) T.Việt (TC5)
3 KNS Chính tả(TC) T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) Sinh hoạt lớp
               
3 Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Toán Tập làm văn
2 Toán Toán Toán T.Anh-Hải Toán
3 Tập đọc Đạo đức Â.nhạc_Cương T.AnhTC-Hải Thể dục_Trang
4 Tập đọc- KC TN-XH LT&C Chính tả Thủ công_Hằng
           
Chiều 1 TN-XH Tin học Chínhtả(TC) Tập viết Toán (tiết3)
2 Toán (tiết 1) T.Việt(tiết2) Thể dục Mĩ thuật T.Việt (tiết4)
3 T.Việt(tiết1) T.Anh-Hải Toán (tiết 2) T.Việt (tiết3) Sinh hoạt lớp
           
4 Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Tập làm văn
2 Toán LT&C Toán Tập làm văn Toán
3 T.Anh_Phương Kể chuyện T.Anh_Phương LT&C Địa lí
4 T.AnhTC-Hải Lịch sử Tin học Mĩ thuật Thể dục_Trang
           
Chiều 1 Tập đọc Khoa học Đạo đức Khoa học T.Việt (tiết3)
2 Chính tả  Tin học Â.nhạc_Cương Toán (tiết 2) Kĩ thuật_Hằng
3 T. Việt (tiết1) Thể dục Toán (tiết 1) T.Việt (tiết2) Sinh hoạt lớp
           
5 Sáng 1 Chào cờ LT&C Tập đọc Tập làm văn Tập làm văn
2 T.Anh_Phương Toán Toán LT&C Toán
3 T.AnhTC-Hải Kể chuyện Tin học Toán Thể dục
4 Toán Lịch sử T.Anh_Phương Khoa học Địa lí
           
  1 Tập đọc Khoa học Đạo đức Toán (tiết 2) Thể dục_Trang
2 Chính tả Toán (tiết 1) T.Việt (tiết2) T.Việt (tiết3) Sinh hoạt lớp
3 T. Việt (tiết1) Tin học Â.nhạc_Cương Mĩ thuật Kĩ thuật_Hằng
           


 
  TRƯỜNG TH TẢ PHỜI THỜI KHÓA BIỂU
ĐIỂM TRƯỜNG: HẺO Năm học: 2016 – 2017
      Thực hiện từ tuần 01 (Ngày 5/9/2016)
               
Lớp Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1 Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
2 T.Anh-Hải Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục_Trang Toán
4 Tiếng Việt Đạo đức TNXH Toán Mĩ thuật
           
Chiều 1 Âm nhạc T.Việt (TC2) Toán (TC2) T.Anh-Hải Toán (TC3)
2 T.Việt (TC1) Toán (TC1) T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) T.Việt (TC5)
3 Thủ công_Hằng Luyện chữ KNS KNS Sinh hoạt lớp
           
2 Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Chính tả TLV
2 Toán Kể chuyện Toán Thể dục_Trang Toán
3 Tập đọc Chính tả LT & Câu Toán Mĩ thuật
4 Tập đọc Đạo đức Âm nhạc Tập viết TN&XH
           
Chiều 1 Thủ công_Hằng T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) Thể dục_Trang Toán (TC3)
2 T.Việt (TC1) Toán (TC1) Toán (TC2) T.Anh-Hải T.Việt (TC5)
3 T.Việt (TC2) KNS Chính tả(TC) T.Anh-Hải Sinh hoạt lớp
3 Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Toán Tập làm văn
2 Tin học Toán LT&C T.Anh_Phương Mĩ thuật
3 Thủ công_Hằng Đạo đức Toán T.AnhTC_Phương Toán
4 Toán TN-XH TN-XH Thể dục_Trang Thể dục
           
Chiều 1 Tập đọc T.Anh_Phương Tập viết Chính tả Toán (tiết3)
2 Tập đọc- KC Âm nhạc Chínhtả(TC) Toán (tiết 2) T.Việt (tiết4)
3 Toán (tiết 1) T.Việt(tiết1) T.Việt(tiết2) T.Việt (tiết3) Sinh hoạt lớp
4 Sáng 1 Chào cờ LT&C Tập đọc LT&C Mĩ thuật
2 Tập đọc Kể chuyện Tập làm văn Toán Tin học
3 Toán Toán Toán Lịch sử Tập làm văn
4 Tin học Khoa học Âm nhạc Khoa học Toán
           
Chiều 1 Chính tả  Đạo đức Thể dục T.Anh_Phương Địa lí
2 Kĩ thuật_Hằng T.Anh_Phương T.Việt (tiết2) T.AnhTC_Phương T.Việt (tiết3)
3 T. Việt (tiết1) Toán (tiết 1) Toán (tiết 2) Thể dục_Trang Sinh hoạt lớp
           
5 Sáng 1 Chào cờ LT&C Tập đọc Thể dục_Trang Tin học
2 Toán Kể chuyện Tập làm văn LT&C Tập làm văn
3 Tin học Toán Toán Toán Toán
4 Kĩ thuật_Hằng Khoa học Lịch sử T.Anh_Phương Địa lí
           
Chiều 1 Tập đọc Thể dục Đạo đức Khoa học Mĩ thuật
2 Chính tả T. Việt (tiết1) Âm nhạc Toán (tiết 2) T.Việt (tiết3)
3 Toán (tiết 1) T.Anh_Phương T.Việt (tiết2) T.AnhTC_Phương Sinh hoạt lớp

 
  TRƯỜNG TH TẢ PHỜI THỜI KHÓA BIỂU
ĐIỂM TRƯỜNG: CÓC Năm học: 2016 – 2017
      Thực hiện từ tuần 01 (Ngày 5/9/2016)
               
Lớp Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1 Sáng 1 Chào cờ Toán T.Anh-Hải Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Thể dục_Trang Tiếng Việt Toán Đạo đức
4 Toán Thủ công_Hằng Toán Âm nhạc TNXH
           
Chiều 1 Toán (TC1) Tiếng Việt T.Anh-Hải T.Việt (TC4) Toán (TC3)
2 Mĩ thuật Luyện chữ T.Việt (TC3) Toán (TC2) T.Việt (TC5)
3 T.Việt (TC1) T.Việt (TC2) KNS KNS Sinh hoạt lớp
2 Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Chính tả TLV
2 Toán Thể dục_Trang T.Anh-Hải Toán Toán
3 Tập đọc Thủ công_Hằng Tập đọc Tập viết Âm nhạc
4 Mĩ thuật Kể chuyện LT & Câu Đạo đức TN&XH
           
Chiều 1 Tập đọc Chính tả T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) Toán (TC3)
2 T.Việt (TC1) T.Việt (TC2) T.Anh-Hải Toán (TC2) T.Việt (TC5)
3 Toán (TC1) Thể dục_Trang KNS Chính tả(TC) Sinh hoạt lớp
3 Sáng 1 Chào cờ T.Anh_Phương Tập đọc Chính tả Tập làm văn
2 Toán T.AnhTC_Phương LT&C Toán Toán
3 Tập đọc Chính tả Toán Tập viết Thể dục
4 Tập đọc- KC Toán TN-XH Âm nhạc TN-XH
           
Chiều 1 Mĩ thuật T.Việt(tiết1) Đạo đức Chínhtả(TC) Toán (tiết3)
2 Tin học Thể dục_Trang Toán (tiết 1) Toán (tiết 2) T.Việt (tiết4)
3 T.Anh_Phương Thủ công_Hằng T.Việt(tiết2) T.Việt (tiết3) Sinh hoạt lớp
4 Sáng 1 Chào cờ Thể dục_Trang Tập đọc LT&C Tập làm văn
2 Toán Toán Tập làm văn Toán Toán
3 Mĩ thuật LT&C Toán Khoa học Địa lí
4 Tập đọc T.Anh_Phương T.AnhTC-Hải Lịch sử Tin học
           
Chiều 1 T.Anh_Phương Kĩ thuật_Hằng Khoa học Đạo đức Âm nhạc
2 Chính tả  Kể chuyện Toán (tiết 1) Thể dục T.Việt (tiết3)
3 Tin học T. Việt (tiết1) T.Việt (tiết2) Toán (tiết 2) Sinh hoạt lớp
5 Sáng 1 Chào cờ LT&C Tập đọc LT&C Tập làm văn
2 Toán Kể chuyện Tập làm văn Toán Toán
3 Tập đọc T.Anh_Phương T.AnhTC-Hải Lịch sử Tin học
4 Chính tả Toán Toán Khoa học Địa lí
           
Chiều 1 Tin học Thể dục_Trang Đạo đức Thể dục Toán (tiết 2)
2 T.Anh_Phương Kĩ thuật_Hằng Khoa học Toán (tiết 1) T.Việt (tiết3)
3 Mĩ thuật T. Việt (tiết1) Âm nhạc T.Việt (tiết2) Sinh hoạt lớp


 
 
  TRƯỜNG TH TẢ PHỜI THỜI KHÓA BIỂU
ĐIỂM TRƯỜNG: ĐÁ ĐINH Năm học: 2016 – 2017
      Thực hiện từ tuần 01 (Ngày 5/9/2016)
               
Lớp Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1 Sáng 1 Chào cờ T.Anh-Hải Toán Tiếng Việt T.Anh-Hải
2 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
4 TNXH Tiếng Việt Thủ công_Hằng Âm nhạc Toán
           
Chiều 1 Thể dục_Trang Mĩ thuật Đạo đức Toán (TC2) Toán (TC3)
2 T.Việt (TC1) Toán (TC1) T.Việt (TC3) T.Việt (TC4) T.Việt (TC5)
3 KNS T.Việt (TC2) Luyện chữ KNS Sinh hoạt lớp
2 Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Chính tả TLV
2 Toán T.Anh-Hải LT & Câu Toán T.Anh-Hải
3 Tập đọc Kể chuyện Thủ công_Hằng Tập viết Toán
4 Thể dục_Trang Mĩ thuật Toán Đạo đức TN&XH
           
Chiều 1 Tập đọc Chính tả T.Việt (TC2) T.Việt (TC3) Toán (TC3)
2 Thể dục_Trang Âm nhạc Chính tả(TC) T.Việt (TC4) T.Việt (TC5)
3 T.Việt (TC1) Toán (TC1) Toán (TC2) KNS Sinh hoạt lớp
               
3 Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn
2 Toán Toán LT&C Toán Toán
3 Tập đọc T.Anh-Hải Toán Tập viết T.Anh-Hải
4 Tập đọc- KC TN-XH TN-XH Thể dục T.AnhTC-Hải
           
Chiều 1 Đạo đức Toán (tiết 1) Chínhtả(TC) Tin học Âm nhạc
2 T.Việt(tiết1) T.Việt(tiết2) Thủ công_Hằng T.Việt (tiết3) T.Việt (tiết4)
3 Thể dục_Trang Mĩ thuật Toán (tiết 2) Toán (tiết3) Sinh hoạt lớp
           
4 Sáng 1 Chào cờ LT&C Tin học LT&C T.Anh_Phương
2 Tập đọc Kể chuyện T.Anh_Phương Toán T.AnhTC_Phương
3 Thể dục_Trang Mĩ thuật Tập làm văn Lịch sử Tập làm văn
4 Toán Toán Toán Khoa học Toán
           
Chiều 1 Chính tả  Tập đọc Đạo đức Âm nhạc Địa lí
2 Toán (tiết 1) Khoa học Toán (tiết 2) Tin học T.Việt (tiết3)
3 T. Việt (tiết1) T.Việt (tiết2) Kĩ thuật_Hằng Thể dục Sinh hoạt lớp
           
5 Sáng 1 Chào cờ LT&C T.Anh_Phương LT&C Tập làm văn
2 Thể dục_Trang Kể chuyện Tin học Toán Toán
3 Toán Toán Tập làm văn Lịch sử T.Anh_Phương
4 Tập đọc Tập đọc Toán Khoa học T.AnhTC_Phương
           
Chiều 1 Chính tả Khoa học Kĩ thuật_Hằng Âm nhạc Địa lí
2 Đạo đức Mĩ thuật Thể dục Toán (tiết 2) T.Việt (tiết3)
3 T. Việt (tiết1) Toán (tiết 1) T.Việt (tiết2) Tin học Sinh hoạt lớp

 
  TRƯỜNG TH TẢ PHỜI THỜI KHÓA BIỂU
ĐIỂM TRƯỜNG: LÁO LÝ Năm học: 2016 – 2017
      Thực hiện từ tuần 01 (Ngày 5/9/2016)
               
Lớp Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
1 Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Toán Thể dục_Trang Toán Toán
4 Toán Đạo đức Mĩ thuật Thủ công_Hằng Âm nhạc
           
Chiều 1 Luyện chữ T.Việt (TC2) TNXH T.Việt (TC3) T.Việt (TC4)
2 T.Việt (TC1) Toán (TC1) Toán (TC2) Toán (TC3) Toán (TC4)
3 KNS Luyện chữ KNS HĐTT Sinh hoạt lớp
2 Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Thủ công_Hằng TLV
2 Tập đọc Kể chuyện Mĩ thuật Chính tả Toán
3 Tập đọc Chính tả Toán Toán TN&XH
4 Toán Đạo đức Thể dục_Trang Tập viết Âm nhạc
           
Chiều 1 T.Việt (TC1) Chính tả(TC) LT & Câu Toán (TC3) Toán (TC4)
2 Toán (TC1) T.Việt (TC2) Toán (TC2) T.Việt (TC3) T.Việt (TC4)
3 KNS KNS Thể dục_Trang HĐTT Sinh hoạt lớp
3 Sáng 1 Chào cờ Toán Thể dục_Trang Toán Toán
2 Tập đọc Chính tả Toán Thủ công_Hằng Tập làm văn
3 Tập đọc- KC Đạo đức Mĩ thuật Chính tả TN-XH
4 Toán TN-XH Tập đọc Tập viết Âm nhạc
           
Chiều 1 Toán (tiết 1) Chínhtả(TC1) Thể dục_Trang T.Việt (tiết4) Toán (tiết4)
2 T.Việt(tiết1) Toán (tiết 2) LT&C Toán (tiết3) T.Việt (tiết5)
3 HĐTT T.Việt(tiết2) T.Việt (tiết3) Chính tả(TC2) Sinh hoạt lớp
4 Sáng 1 Chào cờ LT&C Thể dục_Trang LT&C Tập làm văn
2 Toán Toán Tập đọc Kĩ thuật_Hằng Toán
3 Tập đọc Kể chuyện Mĩ thuật Toán Đạo đức
4 Chính tả  Khoa học Toán Khoa học Âm nhạc
           
Chiều 1 Lịch sử Toán (tiết 1) Thể dục_Trang Địa lí T.Việt (tiết4)
2 T. Việt (tiết1) T.Việt (tiết2) Tập làm văn T.Việt (tiết3) Toán (tiết 4)
3 Chính tả(TC) HĐTT Toán (tiết 2) Toán (tiết 3) Sinh hoạt lớp
5 Sáng 1 Chào cờ Toán Mĩ thuật LT&C Tập làm văn
2 Toán LT&C Thể dục_Trang Toán Toán
3 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Khoa học Địa lí
4 Chính tả Khoa học Toán Kĩ thuật_Hằng Đạo đức
           
Chiều 1 Âm nhạc Lịch sử Tập làm văn T.Việt (tiết3) Toán (tiết 4)
2 Toán (tiết 1) Chính tả(TC) Thể dục_Trang Toán (tiết 3) T.Việt (tiết4)
3 T. Việt (tiết1) T.Việt (tiết2) Toán (tiết 2) HĐTT Sinh hoạt lớp

Tác giả bài viết: Lại Xuân Nghiêm

Nguồn tin: Trường Tiểu học Tả Phời

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: áp dụngNhững tin mới hơn
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG:           Trường tiểu học Tả Phời đươc ủy ban nhân dân huyện Bảo Tháng ra quyết định thành lập trường tiểu học Tả Phời ngày 5 tháng 9 năm 1960, trường được đặt tại thôn Hẻo gồm 4 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4). Thầy...

LIÊN KẾT

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 148

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4577

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 332142

Thăm dò ý kiến phụ huynh

Để nâng cao chất lượng giáo dục cần làm gì?

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Tăng cường dạy 2buổi/ngày

Xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

Tăng cường dạy thêm học thêm