Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

This is an example of a HTML caption with a link.
 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019

Thứ hai - 26/11/2018 18:36
PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ PHỜI Năm học: 2018 – 2019
        Thực hiện từ tuần 2 (17/9/2018)
                                                     
Thứ Buổi Tiết 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 1C 2C 3C 4C 5C 1D 2D 3D 4D 1E 2E 3E 4E 5D
2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Thủ công - Hà Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng việt Tập đọc Tiếng Anh - Hồng Tập đọc Tập đọc Tiếng việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật-Nghĩa  Toán Tập đọc Toán Tập đọc
3 Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc - Kể chuyện Toán Tiếng Anh-Trang Tiếng việt Tập đọc Tập đọc - Kể chuyện Chính tả Chính tả Tiếng việt Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh - Hồng Toán Tiếng việt Tập đọc Tập đọc - Kể chuyện Âm nhạc-Cường Tiếng việt Tập đọc Tập đọc - Kể chuyện Tập đọc Mĩ thuật-Nghĩa 
4 Tiếng Việt Toán Thủ công - Hà Tiếng Anh - Trang Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc - Kể chuyện Toán Tiếng Anh - Hồng Âm nhạc-Cường Toán Toán Toán Tiếng việt Tập đọc Toán Chính tả Toán
5                                                
Chiều 1 Tiếng Việt (TC 1) Thủ công - Hà Toán Chính tả Chính Tả Tiếng Việt (TC 1) GDLS Tiếng Việt (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Tiếng Anh-Trang Tiếng Việt (TC 1) GDLS Tiếng Anh - Hồng Tiếng Việt (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Âm nhạc-Cường Tiếng Việt (TC 1) Chính tả GDLS Chính tả (TC 1) Mĩ thuật-Nghĩa  Mĩ thuật-Nghĩa  Chính tả
2 Toán (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Thể dục - Trang Kỹ thuật - Hà Tiếng việt (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng việt (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng Anh-Trang Tiếng Việt (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng việt (TC 1) Toán Tiếng Anh - Hồng Toán (TC 1) Chính tả (TC 1) Chính tả (TC 1) Âm nhạc-Cường GDLS Tiếng Việt (TC 1) Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng Việt (TC 1) Toán(TC1) Tiếng Việt (TC 1)
3 Chính tả (TC 1) Thể dục - Trang Tiếng việt (TC 1) Tiếng việt Kỹ thuật - Hà Chính tả (TC 1) Chính tả (TC 1) Tiếng Anh-Trang GDLS GDLS Chính tả (TC 1) Chính tả (TC 1) Toán (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng Anh - Hồng Chính tả (TC 2) Tiếng Việt (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Chính tả (TC 1) Tiếng Việt (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng Việt(TC 1) Toán (TC 1)
4                                                
3 Sáng 1 Toán Toán Toán Luyện từ và câu Luyện từ và câu Toán Toán  Toán  Luyện từ và câu Luyện từ và câu Toán Toán Toán  Luyện từ và câu Luyện từ và câu Toán Toán Toán  Luyện từ và câu Toán Toán Toán Luyện từ và câu Âm nhạc-Cường
2 Tiếng viêt Kể chuyện Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tiếng việt Kể chuyện Chính tả Tiếng Anh-Trang Kể chuyện Tiếng việt Kể chuyện Chinh tả Kể chuyện Kể chuyện Tiếng việt Kể chuyện Chính tả Kể chuyện Tiếng việt Kể chuyện Âm nhạc-Cường Âm nhạc-Cường Toán
3 Tiếng viêt Chính tả Chính tả Thể dục - Trang Toán Tiếng việt Chính tả Tiếng Anh-Trang Kể chuyện Toán Tiếng việt Mĩ thuật-Nghĩa  Thủ công - Hà Toán Toán Tiếng việt Chính tả Luyện từ và câu Toán Tiếng việt Âm nhạc-Cường Chính tả Toán Luyện từ và câu
4 GDLS GDLS Tự nhiên - Xã hội Toán Thể dục - Trang Thể dục Thể dục Thể dục Toán Tiếng Anh-Trang Mĩ thuật-Nghĩa  Thủ công - Hà Tự nhiên - Xã Hội Khoa học Khoa học Tự nhiên - Xã Hội GDLS Tự nhiên - Xã Hội Khoa học Âm nhạc-Cường Chính tả Tự nhiên - Xã Hội Kể chuyện Kể chuyện
5                                                
Chiều 1 Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Toán (TC 1) Khoa học Khoa học Chính tả (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Tự nhiên - Xã Hội Khoa học Khoa học Thủ công - Hà Tiếng Việt (TC 2) Mĩ thuật-Nghĩa  GDLS Toán (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Tập viết Thể dục Tiếng Việt (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Toán (TC 2) Khoa học Khoa học
2 Toán (TC 2) Toán (TC 1) HĐTNST Tiếng Anh - Trang Toán (TC 1) Toán (TC 2) Toán (TC 1) Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Toán (TC 1) Tiếng việt (TC 1) Mĩ thuật-Nghĩa  Kỹ thuật - Hà Toán (TC 1) Toán (TC 1) Tiếng việt (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Toán (TC 1) Toán (TC 1) Toán (TC 3) Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2)
3 Chính tả (TC 2) Chính tả (TC 1) Tiếng Anh  - Trang Kể chuyện Kể chuyện HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST Toán (TC 2) Chính tả (TC 2) Toán (TC 2) Kỹ thuật - Hà Mĩ thuật-Nghĩa  Chính tả (TC 3) Chính tả (TC 2) Toán (TC 2) Toán (TC 1) Chính tả (TC 2) Chính tả (TC 2) Tiếng Việt (TC 2) Toán (TC 2) Toán (TC 2)
4                                                
4 Sáng 1 Toán Toán Tập đọc Tập đọc Thể dục - Trang Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Tập đọc Toán Tập đọc Tập đọc Toán Tập đọc Tiếng Anh-Trang Toán Tiếng việt Tập đọc Toán Tập đọc Tập đọc
2 Tiếng việt Tập đọc Thể dục - Trang Tập làm văn Tập đọc Thủ công - Hà Toán Toán Tập làm văn Tập làm văn Tiếng việt Toán Tập đọc  Tập làm văn Tập làm văn Tiếng việt Toán Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng Anh-Trang Tiếng việt Toán Tập đọc Toán Toán
3 Tiếng việt Âm nhạc-Cường Luyện từ và câu Thể dục - Trang Tập làm văn  Tiếng việt Thủ công - Hà Luyện từ và câu Toán Toán Tiếng việt Luyện từ và câu Luyện từ và câu Chính tả Chính tả Tiếng việt Mĩ thuật-Nghĩa  Tập đọc Tập đọc Toán Luyện từ và câu Tập viết Tập làm văn Tập làm văn
4 Âm nhạc-Cường Luyện từ và câu Toán Toán Toán Tiếng việt Luyện từ và câu Thủ công - Hà Thể dục Thể dục Tự nhiên - Xã Hội Tự nhiên  - Xã hội Tự nhiên - Xã Hội Toán Toán GDLS Luyện từ và câu Toán Tập làm văn Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
5                                                
Chiều 1 Tiến việt (TC 3) Thể dục - Trang Tiếng việt (TC 2) Âm nhạc - Cường Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Thể dục Thể dục Tiếng Anh TC - Trang Kỹ thuật - Hà Tiếng Việt (TC 3) Thể dục Tiếng việt (TC 2) Thể dục Thể dục Mĩ thuật-Nghĩa  Tự nhiên - Xã Hội Tự nhiên - Xã Hội Toán (TC 2) Chính tả (TC 3) Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
2 Thể dục - Trang Toán (TC 2) Âm nhạc - Cường Tiếng việt (TC) Toán (TC 2) Toán (TC 3) Toán (TC 2) Toán (TC 2) Kỹ thuật - Hà Tiếng Anh TC - Trang Toán (TC 3) Toán (TC 2) Toán (TC 3) Tiếng việt (TC 2) Tiếng việt (TC 2) Tiếng Việt (TC 3) Chính tả (TC 3) Tiếng việt (TC 3) Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng Việt (TC 3) Tiếng Việt (TC 3) Tiếng Việt (TC 3) Toán (TC 3) Tiếng Việt (TC 3)
3 Chính tả (TC 3) Chính tả (TC 2) Toán (TC 2) Toán (TC) Âm nhạc - Cường Chính tả (TC 3) Chính tả (TC 2) Tiếng Anh TC - Trang Toán (TC 1) Toán (TC 1) HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST Toán (TC 2) Toán (TC 2) Toán (TC 3) Tiếng việt (TC 3) Toán (TC 2) Toán (TC 2) Toán (TC 4) Tiếng Việt (TC 3) Toán (TC 3)
4                                                
5 Sáng 1 Tiếng viêt Chính tả Toán Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiếng việt Chính tả Chính tả Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiếng việt Chính tả Chính tả Luyện từ và câu Luyện từ và câu Thủ công - Hà Toán Toán Toán Toán Toán  Toán  Luyện từ và câu Luyện từ và câu
2 Tiếng viêt Toán Chính tả Toán Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng việt Toán Toán Toán Toán Tiếng việt Toán Toán Toán Toán Tiếng việt Thủ công - Hà Chính tả Khoa học Tiếng việt Chính tả Chính tả Toán Toán
3 Toán Tâp viết Mĩ thuậ t- Nghĩa  Khoa học Toán Toán Tập viết Âm nhạc - Cường Khoa học Khoa học Toán Tập viết Tập viết Khoa học Khoa học Tiếng việt Tập viết Tiếng Anh-Trang Kỹ thuật - Hà Tiếng việt Tập viết Luyện từ và câu Khoa học Khoa học
4 Tự nhiên - Xã hội Mĩ thuật-Nghĩa  GDLS GDLS Khoa học Tự nhiên - Xã Hội Âm nhạc - Cường Tập viết Lịch sử Lịch sử Thể dục Thể dục GDLS Lịch sử Lịch sử Toán Thể dục Thủ công - Hà Tiếng Anh-Trang Tự nhiên - Xã Hội Tự nhiên - Xã Hội Tự nhiên - Xã Hội Lịch sử Lịch sử
5                                                
Chiều 1 Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng việt (TC 3) Tiếng Anh TC - Trang Lịch sử Lich sử Âm nhạc - Cường Tiếng Việt (TC 3) Tiếng việt (TC 3) Thể dục Thể dục Chính tả (TC 2) Tiếng Việt (TC 3) Toán (TC 2) Thể dục Thể dục Tiếng Việt (TC 4) Tiếng Việt (TC 3) Thể dục Lịch sử Tiếng Việt (TC 4) Tiếng Việt (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Địa lí Địa lí
2 Tiếng việt (TC 4) Toán (TC 3) Tập viết Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng Anh TC - Trang Tiếng việt (TC 3) Toán (TC 3) Toán (TC 3) Toán (TC 2) Âm nhạc-Cường Tiếng việt (TC 4) Toán (TC 3) Thể dục Tiếng Việt (TC 3) Tiếng Việt (TC 3) Toán (TC 3) Toán (TC 3) Tiếng Việt (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Toán (TC 3) Toán (TC 3) Tiếng việt (TC 5) Toán (TC 4) Tiếng việt (TC 4)
3 Toán (TC 3) Chính tả (TC 3) Toán (TC 3) Tiếng Anh - Trang GDLS Toán (TC 4) Chính tả (TC 3) Toán (TC 4) Âm nhạc-Cường Toán (TC 2) Toán (TC 4) Chính tả (TC 3) Tiếng việt (TC 3) Toán (TC 2) Toán (TC 3) HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST Chính tả (TC 4) Chính tả (TC 3) Toán (TC 5) Tiếng Việt (TC 4) Toán (TC 4)
4                                                
6 Sáng 1 Tiếng viêt Tâp làm văn Toán Tin học - Trung Toán Tiếng việt Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tiếng việt Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tiếng việt Thể dục Thể dục Tập làm văn Thủ công - Hà Tập làm văn Toán Tập làm văn Tập làm văn
2 Tiếng viêt Toán Tiếng Anh - Trang Tin học - Trung Địa lí Tiếng việt Mĩ thuật-Nghĩa  Toán Toán Toán Tiếng việt Âm nhạc-Cường Toán Toán Toán Tiếng việt Tập làm văn Tập làm văn Toán Tiếng việt Thủ công - Hà Tập làm văn Toán Toán
3 Toán Tự nhiên - Xã Hội Tin học - Trung Tiếng Anh-Trang HĐTNST GDLS Toán GDLS Địa lí Mĩ thuật-Nghĩa  GDLS Toán Âm nhạc-Cường Địa lí Địa lí Toán Toán Toán Địa lí Tiếng việt Toán Thủ công - Hà Kỹ thuật - Hà GDLS
4 HĐTNST HĐTNST Tin học - Trung Toán Tiếng Anh - Trang Chính tả (TC 4) Tự nhiên - Xã Hội Tự nhiên - Xã Hội Mĩ thuật-Nghĩa  Địa lí Chính tả (TC 3) Chính tả Tiếng việt (TC 4) Âm nhạc-Cường GDLS Thể dục Chính tả GDLS Luyện từ và câu Toán GDLS GDLS GDLS Kỹ thuật - Hà
5                                                
Chiều 1 Toán (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Tự nhiên - Xã Hội Địa lí Tin học - Trung Mĩ thuật-Nghĩa  Tiếng việt (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Tiếng việt (TC 3) Tiếng việt (TC 3) Âm nhạc-Cường Tiếng việt (TC 4) Tiếng việt (TC 5) Tiếng việt (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Chính tả (TC 4) Tiếng việt (TC 4) Tiếng việt (TC 5) Thể dục Tiếng việt (TC 5) Tiếng việt (TC 5) Toán (TC 6) Tiếng việt (TC 5) Tiếng việt (TC 5)
2 Chính tả (TC 4) Chính tả (TC 4) Tiếng việt (TC 3) HĐTNST Tin học - Trung Tiếng việt (TC 4) Toán (TC 4) Mĩ thuật-Nghĩa  Toán (TC 3) Toán (TC 3) Chính tả (TC 4) Toán (TC 4) Thể dục Toán (TC 3) Âm nhạc-Cường Toán (TC 4) Toán (TC 4) Toán (TC 4) Toán (TC 3) Toán (TC 4) Toán (TC 4) Tiếng Việt (TC 6) Toán (TC 5) Toán (TC 5)
3 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp
4                                                
                                                     

Tác giả bài viết: Nguyễn Cao Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG:           Trường tiểu học Tả Phời đươc ủy ban nhân dân huyện Bảo Tháng ra quyết định thành lập trường tiểu học Tả Phời ngày 5 tháng 9 năm 1960, trường được đặt tại thôn Hẻo gồm 4 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4). Thầy...

LIÊN KẾT

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 154

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4583

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 332148

Thăm dò ý kiến phụ huynh

Để nâng cao chất lượng giáo dục cần làm gì?

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Tăng cường dạy 2buổi/ngày

Xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

Tăng cường dạy thêm học thêm