Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động đoàn thể

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Báo cáo tổng kết Đảng năm 2013

Thứ tư - 18/12/2013 08:57
Báo cáo tổng kết Đảng năm 2013
          ĐẢNG UỶ XÃ TẢ PHỜI
CHI BỘ TRƯỜNG TH TẢ PHỜI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
                                                                                                                        Tả Phời, ngày 13  tháng 12 năm 2013.
                                                 
                                                        BÁO CÁO
       TNG KT CHI B NĂM 2013 VÀ XÁC ĐỊNH NHIM V NĂM 2014
 
                                                 PHN TH NHT
 
                                          BÁO CÁO TNG KT NĂM 2013
 
          Năm 2013 cả nước tập trung phát triển kinh tế – xã hội. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Về giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường TH Tả Phời xác định nhiệm vụ chính trị năm 2013 gồm các nội dung trọng tâm sau đây:    
Năm học 2013-2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT TP Lào Cai. Trường Tiểu học Tả Phời quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát huy vai trò linh hoạt, chủ động và sáng tạo của CBQL và GV. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ. Đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ và các em HS.
3. Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và PPDH, đánh giá kết quả học tập của HS phù hợp với từng nhóm vành đai theo chuẩn KT-KN đảm bảo chất lượng thực chất; chú trọng việc bồi dư­ỡng HS giỏi, HS năng khiếu và HS yếu, quan tâm tới việc giáo dục HS hoà nhập, giáo dục đạo đức; rèn kĩ năng sống cho HS. Mỗi CBQL, GV,NV đăng kí và thực hiện có hiệu quả 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học.
4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học. Tổ chức và quản lý tốt hoạt động dạy học 2 buổi/ngày. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục duy trì có nền nếp các hoạt động Đội, Sao nhi động; Cải tiến hình thức và chất l­ượng các hoạt động tập thể nhằm thu hút học sinh tới lớp. Tạo điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện.
5. Nâng cao chất lượng PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2; duy trì các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường tiểu học “Văn minh - hiện đại - thân thiện”. Tiếp tục thực hiện công tác XHH giáo dục, tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục.
        Năm 2013 Chi bộ trường TH Tả Phời đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực về Công tác tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Đoàn thể nhân dân; Công tác xây dựng Đảng và Chủ trương nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, an ninh trật tự …. của đơn vị.
 
A/ ĐẶC ĐIM TÌNH HÌNH:
- Chi bộ trường TH Tả Phời  hiện có 15 đồng chí. Trong đó: Đảng viên chính thức: 15 đồng chí.
- Ban chi ủy gồm 3 đồng chí đều là nữ, trong đó có 1 bí thư, 01 phó bí thư phụ trách chính quyền, 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách đoàn thể, có độ tuổi trung bình là 35 tuổi.
          Về trình độ: CĐ- ĐH:    đ/c
                              TC:  đ/c
Mỗi Đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống, lập trường vững vàng, kiên định với đường lối chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì và giữ vững danh hiệu thi đua Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm.
  • Thuận lợi:
- Được sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng xã Tả Phời, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các Đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Phó Hiệu Trưởng, Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư đoàn thanh niên.
- Hiệu Trưởng nhà trường là Bí thư chi bộ nên luôn quan tâm đến công tác Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động.
- Hoạt động nhà trường thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách có nền nếp. CBGV-NV tự giác, tích cực công tác, có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.                       
* Khó khăn:
- Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác giảng dạy của nhà trường đôi khi bị trùng lặp do đó việc sinh họat của Đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.
 
 B/ KT QU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CH ĐẠO CÁC NHIM V TRONG NHÀ TRƯỜNG
Trong năm qua vận dụng nghị quyết của Đảng bộ xã Tả Phời ; nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi bộ Trường TH Tả Phời đã quyết tâm, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ đã đề ra trong năm 2013
 
I. Lãnh đạo nhim v chính tr, xây dng và thc hin đúng ch trương, đường li, thc hin tt nhim v chuyên môn an ninh quc phòng ca đơn v; Trong năm hc 2012 – 2013 vi nhim v:
     - Tiếp tục thực hiện cuộc vân động “ Học tập và làn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
     - Đổi mới quản lý giáo dục, bao gồm: – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – Thực hiện cải cách hành chính - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra – Đổi mới việc đánh giá thi đua.
     - Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bao gồm: Nâng cao chất lượng phổ cập GDTHĐĐT – Đổi mới kiểm tra đánh giá HS. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
     - Tiếp tục hoàn thiện CSVC, cảnh quan trường học, tăng cường công tác Y tế học đường, phòng chống các dịch bệnh.
     - Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.
     - Chấn chỉnh công tác quản lý thu chi trong và ngoài ngân sách.
Kết qu năm hc 2012 2013
1/ Công tác phát trin giáo dc:
                        - Học sinh vào lớp 1 theo KH: Đạt 100%.
                        - Học sinh HTCTTH: 100%.
                        - Duy trì sĩ số: 99,5%.
2/ Các điu kin thc hin cht lượng giáo dc:
               + Về xây dựng đội ngũ giáo viên: Tổng số CBGV, NV: 37
                                                                    Tỷ lệ: 1,2 GV/lớp.
          + Về cơ sở vật chất:
      -    Tổng số phòng học: 23- Phòng chức năng: 09 . Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập
3/ V cht lượng, hiu qu giáo dc:
                     Nội dung Kết quả năm học 2012-2013 Ghi chú
PCGDTH ĐĐT Duy trì PCGDTHĐĐT  
Huy động trẻ ra lớp Đạt 100%.  
Số lượng 23 lớp/ 371 HS  
Tỷ lệ chuyên cần Đạt 99,5%  
Hạnh kiểm       Thực hiện đầy đủ: 100%  
HS Giỏi  26,4 %;   
HS Tiên tiến 34,8 %  
HS Trung bình 38,8%     
Lên lớp thẳng 303/303 =100%  
Học sinh  HTCTTH 68/68 =100%  
HS tham gia thi HS giỏi lớp 5DTTS cấp TP 8 giải (2 Nhất; 2 Nhì; 3 Ba; 1KK)    
Thi Cán bộ lớp giỏi và Người dẫn chương trình tài năng cấp thành phố 4 giải (1 Ba; 3 KK)  
Thi văn nghệ tại Lễ hội Đền Thượng Đạt giải B  
Thi HSDTTS giỏi lớp 5 cấp tỉnh 8giải (3 Nhất, 3 Nhì; 2 KK)  
Thi viết chữ đẹp cấp Quốc gia 1 giải KK  
Giao lưu VTT cấp thành phố 1 giải KK  
Thi chỉ huy đội giỏi cấp thành phố 1 giải Ba  
CSTĐ cấp cơ sở 2 đ/c  
LĐTT    17  
Xếp loại GV theo chuẩn XS: 22;   K: 8;  TB: 0  
- Trường đạt danh hiệu văn hóa,
- Trường đạt Trường TH chuẩn Quốc gia mức độ 1
          - Trường đạt 1 trong 10 trường Tiểu học xuất sắc của tỉnh
          - Đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc
          - Đạt liên đội mạnh cấp thành phố
          - Tập thể đạt tập thể Lao đông tiên tiến
4/ Công tác qun lý Giáo dc:
- Công tác quản lý hành chính: Bảo đảm thực hiện tốt quy chế, quy định. Tình hình dạy thêm – học thêm thực hiện đúng chủ trương. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi về tài chính. Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng quy định. Hoạt động Thư viện – Thiết bị tốt. Thiết bị theo dõi được tình hình GV sử dụng ĐDDH từng tiết lên lớp, bảo quản, sử dụng tốt.
- Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tốt, chất lư­ợng giáo dục toàn diện đã từng bước được khẳng định. Chất lượng mũi nhọn nâng lên, HS đạt được nhiều giải cao so với năm trước.
- Quản lý CSVC: Bảo quản sử dụng tài sản tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm.
- Thực hiện tốt công tác quản lí trường học, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để huy động mọi nguồn lực bổ sung CSVC, cải tạo cảnh quan trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng với yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục tại nhà trường. Phối hợp tốt với các đoàn thể, hội PHHS, Hội khuyến học đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo, gia đình khó khăn
- Làm tốt công tác XHHGD để xây dựng trường chuẩn Quốc gia và đã XD trường đạt chuẩn Quốc gia vượt trước so với kế hoạch là 1 năm
 
          II. Lãnh đạo công tác tư tưởng
   - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CBGV-NV. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều thầy cô giáo giúp đỡ nhau trong công tác hội giảng trường, cũng như dạy thay khi ốm đau, bận việc, công tác, nghỉ thai sản theo chế độ.
- Tất cả CBGV-NV của trường chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương nhiệm vụ của đơn vị như thực hiện tốt các cuộc vận động. Đơn vị phát huy tốt dân chủ hoá trường học, thực hiện nghiêm túc 3 công khai.
- Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng GV-HS để kịp thời giải quyết hoặc chỉ đạo 
các bộ phận liên quan giải quyết như là CSVC phục vụ giảng dạy. Chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác.
- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
 
III. Lãnh đạo thc hin công tác t chc và cán b
     Thực hiện KH đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị tốt như :
          - Tham gia đầy đủ các lớp BD chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ.
          - Tạo điều kiện GV tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tham gia cùng nhà trường về việc bổ nhiệm công tác, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây dựng qui chế làm việc, xét nâng lương CBGV-NV, Xét học bổng học sinh dân tộc, học sinh xuất sắc …..
 
IV. Lãnh đạo đoàn th
Trong năm qua chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ các đoàn thể hoạt động tốt như chỉ đạo các kỳ hội nghị, đại hội Công đoàn cơ sở ; Chi đoàn thanh niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh - chỉ đạo nhiệm vụ hàng tháng cho các đoàn thể hoạt động.
1/ Công đoàn :
Công đoàn đã tổ chức tốt việc giáo dục nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ, chăm lo ổn định đời sống công đoàn viên. Quan tâm phong trào quần chúng và công tác tổ chức công đoà n.
- Cùng nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn, vận động công đoàn viên đăng ký thi đua và dạy thêm đúng qui định.
- Làm tốt công tác thăm hỏi công đoàn viên ốm đau hoặc gia đình có hiếu, hỷ.
-Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 20/10, 08/3...với nhiều hình thức phong phú
-Vận động ĐV thực hiện đúng qui chế dân chủ, sinh đẻ có kế hoạch, tham gia tốt phong trào hội giảng cấp trường.
-Tặng quà các cháu là con công đoàn viên nhân dịp tết trung thu cũng như quà tết cho ĐV.
- Xây dựng chế độ khen thưởng thích đáng mang tính động viên thiết thực cho ĐV.
- Thường xuyên công khai cụ thể kế hoạch thi đua và tài chinh.
- Cuối năm đạt danh hiệu công đoàn cơ sở mạnh.
2/Đoàn thanh niên: Nhà trường có tổng số 03 đoàn viên, hoạt động đều và đạt hiệu quả cao, chỉ đạo tích cực trong các hoạt động Đội, là lực lượng xung kích cho mọi hoạt động của nhà trường.
3/ Đội thiếu niên:
    Năm qua hoạt động của đôị thiếu niên đã đạt được hiệu quả thiết thực như:
          +  Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực mang tính giáo dục cao.
     + Tổ chức duy trì tốt hoạt động của Đội.
     + Quan tâm đến việc xây dựng nề nếp, ý thức học tập của HS
     + Tổ chức thường xuyên hàng tháng chương trình “ Phát thanh măng non “.
     + Phong trào “ Người tốt – Việc tốt “ được duy trì khá tốt.
    + Duy trì tốt việc xây dựng quỹ bạn nghèo. Giải quyết tốt kịp thời cho học sinh nghèo, các trường hợp khó khăn bằng hiện vật như bút, sách vở, quà tết...
     + Làm tốt phong trào KHN:Thu gom giấy vụn gây quỹ cho Đội.
     + Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên. 
     + Cuối năm đạt danh hiệu: Liên đội mạnh cấp TP
4/ Khuyến học, chữ thập đỏ: Công tác khuyến học luôn được nhà trường quan tâm. Trong năm học nhà trường đã xét được 6 đối tượng học sinh nghèo học giỏi được nhân học bổng từ các chương trình tài trợ của các cơ quan đơn vị: Phó Chủ tịch nước, Hội khuyến học thành phố, ngân hàng cổ phần TECHCOMBANK, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn,...
 
 V.V xây dng t chc Đảng
1. Sinh hoạt đảng
Tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo 1 kì/tháng, ghi nghị quyết đầy đủ, ra nghị quyết sát thực, phù hợp.
Thường xuyên xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong chi bộ , thực hiện đúng nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, đảm bảo quy chế dân chủ.
 Nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung SH có chất lượng.
100% đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập nghị quyết.
Ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.
2. Thu, nộp Đảng phí
          Chi bộ đã thu, nộp Đảng phí đúng, đủ theo quy định về số lư­ợng, thời gian.
  3. Công tác bồi dư­ỡng phát triển Đảng
 Chi bộ đã quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ các đối tượng đoàn viên ưu tú, do Công đoàn cơ sở giới thiệu, phân công đảng viên giúp đỡ bồi dưỡng nhằm xây dựng chi bộ mạnh về số lượng đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
 Trong năm không kết nạp được đảng viên mới.
  4. Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên,  năm 2013
          Đảng viên trong Chi bộ tự kiểm điểm ­ưu, khuyết điểm nghiêm túc, tham gia đóng góp ý kiến cho đồng chí chân thành, cởi mở, đánh giá khách quan, đúng nguyên tắc và tiến hành bỏ phiếu kín để phân loại đảng viên.
          * Kết quả phân loại : 02 đ/c đạt 15%  đảng viên xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; .... đạt 80% đảng viên xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên đề nghị Đảng bộ khen.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2013.
C/ ĐÁNH GIÁ TNG QUÁT VÀ BÀI HC KINH NGHIM:
Đạt đư­ợc kết quả trên là nhờ Chi bộ đã quán triệt sâu sắc nghị quyết Đảng uỷ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Chi bộ.
Mỗi đảng viên trong Chi bộ nêu cao vai trò tiền phong gư­ơng mẫu, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, lối sống , nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực công tác, tập hợp quần chúng, hư­ớng dẫn quần chúng vào các hoạt động của nhà trường, của Chi bộ.
Mỗi đảng viên, toàn Chi bộ phải luôn luôn vì tập thể, vì danh dự của ng­ười đảng viên mà không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”.
Mỗi đảng viên tự xác định cho mình phải là ngư­ời tiên phong, g­ương mẫu trong mọi lĩnh vực, lời nói đi đôi với việc làm để quần chúng noi theo.
   
 
 
                                                                      PHN TH HAI
 
                                               PHƯƠNG HƯỚNG NHIM V NĂM 2014

 Từ những kết quả đạt được 2013, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, chi bộ trường Tiểu học Tả Phời tập trung lãnh đạo quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
I. CÔNG TÁC T­Ư T­ƯỞNG, CHÍNH TRỊ
Chi bộ quán triệt, giáo dục để mỗi ĐV là hạt nhân g­ương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để quần chúng noi theo; xây dựng niềm tin của quần chúng đối với Chi bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực vào các HĐ của đoàn thể mình tham gia.
Chỉ đạo hai nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Cuộc vận động hai không với 4 nội dung”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng tr­ờng học thân thiện, học sinh tích cực” để giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia ủng hộ, thực hiện.
          Chi bộ th­ường xuyên tuyên truyền, giáo dục đảng viên và quần chúng thực hiện mọi chủ tr­ương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc, quy chế chuyên môn của ngành, nội quy của nhà trư­ờng, những quy định của địa ph­ương.
          Tổ chức tốt việc tham gia việc sinh hoạt Đảng, tuyên truyền học tập, phổ biến nghị quyết của Đảng tới đảng viên và quần chúng. Giáo dục đảng viên không vi phạm những điều cấm đảng viên không đư­ợc làm.
          Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trư­ờng, công khai mọi mặt công tác để mọi thành viên tham gia xây dựng và thực hiện. Thực hiện đúng nguyên tắc  “Chi bộ lãnh đạo – nhà tr­ường quản lí – giáo viên làm chủ
          Làm tốt công tác tuyên truyền về các cuộc vận động, các ngày lễ trong năm.
II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Phát triển giáo dục, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
          - Làm tốt công tác tuyên truyền thu hút 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ trong độ tuổi đến tr­ường học, không có HS bỏ học.
          - Thực hiện tốt các biện pháp nhằm nâng cao chất l­ượng phổ cập giáo dục tiểu học, phấn đấu đạt 99% trở lên.
2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
          - Thực hiện nghiêm túc ch­ương trình, thời khoá biểu.
          - Thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất l­ượng dạy và học.
          - Tích cực đổi mới ph­ương pháp ở các lớp và các bộ môn.
          - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu đạt tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp cao hơn năm trước.
          - Tăng c­ường bồi d­ưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, phấn đấu nâng cao chất l­ượng học sinh đại trà.
          - Đẩy mạnh và nâng cao chất lư­ợng hoạt động ngoại khoá nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kĩ năng sống , giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội cho học sinh, xây dựng môi tr­ường giáo dục lành mạnh.
          - Duy trì các 5/5 tiêu chuẩn của Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1
3. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu
- Xếp loại học lực
+ Giỏi : 26%
                    + Khá : 34%
                    + TB :    40%
          - Học sinh lên lớp thẳng : 100% trở lên.
- Lên lớp sau thi lại: 0
          - Học sinh hoàn thành chư­ơng trình tiểu học: 100%.
          - Giáo viên :
          + Đạt giáo viên cấp tr­ường         : 65%.
+ Đạt giáo viên giỏi cấp TP        : 35%.
+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 04đ/c
          + Đạt lao động tiên tiến              : 18 đ/c
+ Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  : 4 đ/c
- Trường: đạt trường tiên tiến, cơ quan văn hoá năm 2014.
III. CÔNG TÁC XHHGD – XÂY DỰNG CSVC
Huy động các nguồn lực để chỉnh trang trường lớp có hiệu quả theo kế hoạch XD trường học thân thiện, học sinh tích cực, giải quyết khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo các điều kiện tối thiểu phục vụ cho dạy- học.
Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể XH, Ban Đại diện CMHS để tuyên truyền vận động nhân dân đưa con em tới lớp, tới trường, tham gia lao động tu bổ cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp.
IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG
- Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể thông qua BCH Công đoàn trư­ờng và tổ chức đội.
- Chỉ đạo kiện toàn các đoàn thể theo yêu cầu, phát huy hết khả năng, vai trò của các thành viên tạo nên phong trào quần chúng thư­ờng xuyên, liên tục, có hiệu quả làm thúc đẩy các hoạt động của nhà tr­ường.
- Công đoàn phải làm tốt công tác vận động lao động, đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới ph­ương pháp dạy học, phát huy sáng kiến, rèn luyện nâng cao tay nghề, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các cấp. Đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giáo viên, thực hiện cuộc vận động kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá,...
- Ban chỉ huy Liên đội phải nêu cao vai trò tiên phong g­ương mẫu, xung kích trong mọi hoạt động; chỉ đạo tốt hoạt động của ban chỉ huy Liên đội, h­ướng các em vào các hoạt động vui chơi bổ ích, thiết thực, lành mạnh để giáo dục đạo đức, kí năng sống cho các em.
 - Chi bộ cần BD quần chúng vững về t­ư tư­ởng, tích cực trong công tác để làm tốt công tác phát triển Đảng.
- Phấn đấu các đoàn thể đều đạt vững mạnh.
V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
- Duy trì có nề nếp lịch sinh hoạt của Chi bộ 1 lần/ tháng theo quy định.
- Tuyên truyền giáo dục đảng viên thực hiện tốt đ­ường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, thực hiện tốt nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.
- Đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, đấu tranh xây dựng tổ chức Đảng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, kịp thời khắc phục thiếu sót, tồn tại để tự mình hoàn thiện, vư­ơn lên.
- Tham gia đóng nộp Đảng phí đầy đủ, đúng quy định.
- Bồi d­ưỡng 02 quần chúng ­ưu tú, giới thiệu kết nạp Đảng.
- Phấn đấu 100% số Đảng viên đủ tư­ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014.
 
Nơi nhận :                                                                                                   TM. BAN CHI ỦY
- Đảng bộ xã ( b/c)                                                                                                 Bí thư
- Lưu chi bộ (b/c)
 
                                                                                                                        Vũ Thị Thu Huyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: báo cáo, tổng kếtNhững tin mới hơn
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG:           Trường tiểu học Tả Phời đươc ủy ban nhân dân huyện Bảo Tháng ra quyết định thành lập trường tiểu học Tả Phời ngày 5 tháng 9 năm 1960, trường được đặt tại thôn Hẻo gồm 4 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4). Thầy...

LIÊN KẾT

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4581

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 332146

Thăm dò ý kiến phụ huynh

Để nâng cao chất lượng giáo dục cần làm gì?

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Tăng cường dạy 2buổi/ngày

Xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

Tăng cường dạy thêm học thêm